February 28, 2018

חג פורים שמח לכל בנות ישראל!

איזו הזדמנות נפלאה יש לנו בחג הזה, להפוך לרגע קטן לדמות אחרת. 

קצת נצנצים, נוצות ואודם ולפתע אנחנו פיה, ברבור ואפילו שניהם.

ובינינו? הרי כל תחפושת שנבחר סובבת סביב כיסוי הראש אותו נחבוש, והשאלות מתחילות:

הצבע מתאים? הבד מספיק נוח? ואיך בדיוק ש...

February 21, 2018

לראשונה, עטרת מגיעה ליריד אביב וזה מאורע ממש מרגש!

אנחנו מזמינים אותך לבוא ולהכיר אותנו, להתרשם מהכיסויים המרהיבים שלנו ולהתאים עבורך את הכיסוי שהוא הכי הכי את!

אנחנו כבר מחכים לך,

צוות עטרת 

יופי לי, אז איזה כיסוי ראש לחבוש?

כמובן שישנם דעות ומנהגים הנבדלים זה מזה בין הקהילות היהודיות השונות בעניין הסוג, הגודל ואורך השיער שניתן להשאיר מחוץ לכיסוי.

בעצם הכיסוי